صنایع بی تا الکتریک
شرایط و خدمات پس از فروش محصولات  صنایع بی تا الکتریک

دارای
یک سال گارانتی تعویض رایگان
و
ده سال خدمات پس از فروش
.می باشد
صدمه
دستگاه باعث
ابطال گارانتی
شده و شامل خدمات و دریافت
هزینه
.تعمیرات می باشد
ضربه
آثارشکستگی
آب خوردگی
،
،
و
: تلفن سفارشات و پاسخگویی به مشتریان
021-22302482
:ساعت کاری
شنبه تا چهار شنبه
8
تا
17
پنجـــــــــــــــــشنبه
8
تا
14